Felvételi

BBTE, ÚJSÁGÍRÁS ÉS DIGITÁLIS MÉDIA INTÉZET

ALKALMAZOTT MÉDIATUDOMÁNYOK MESTERI PROGRAM

Az Alkalmazott médiatanulmányok mesteri képzés a kommunikáció és újságírás területén bekövetkezett átalakulások miatt került be az Újságírás szak ajánlatába.
A tanterv igazodik a hallgatók igényeihez, a kommunikáció és újságírás különféle jelenségeinek és területeinek elméleti és gyakorlati vizsgálatát tűzi ki feladatának, ezért az újságírás szakot végzett hallgatók mellett egy sor egyéb szakirányú hallgatónak is ajánlható.
Az alaptantárgyak mellett, melyek a kommunikáció történeti, antropológiai és szemantikai aspektusait vizsgálják, a képzés nagy hangsúlyt fektet az online újságírás, a multimédia és a közösségi média gyakorlatának oktatására. Ennek megfelelően a tantervben szerepelnek Számítógép alapú újságírás, Online politikai reprezentációk, Digitális platformok, Vizuális történetmesélés, valamint angol nyelven a Webdesign és New Media Culture tárgyak. Szintén a gyakorlati oktatást szolgálja az Újságírás válságövezetekben tárgy.
Ugyanakkor a hallgatók olyan szakterületekkel is megismerkedhetnek, mint nyilvánosság története, a nemzetközi jog, a kulturális értékmentés és kulturális menedzsment, diplomácia és protokoll, a jelenkori kultúra kritikai megközelítése. Emellett a hallgatóknak lehetőségük nyílik, hogy érdeklődési körüknek megfelelően a BBTE mesteri programjainak oktatási ajánlatából is válasszanak tantárgyakat.
A mesteri program interdiszciplináris jellegéből kifolyólag az oktatói gárda számos szakterületet képvisel. Az Újságírás és Digitális Média Intézet oktatói mellett a karon belül működő Kommunikáció és Közkapcsolatok Intézet tanárai, a BBTE Bölcsészkarának oktatói is tanítanak a képzés során.


Tantárgyak:

I. félév
Angolszász média története
Kutatás módszertana
New Media Culture
A nyilvánosság története
Opcionális tárgy: Webdesign vagy választható tárgy a BBTE mesteri programjaiból

II. félév
Kommunikáció-antropológia
Nemzetközi jog
Újságírás válságövezetekben
Filmológia
Opcionális tárgy: Vizuális narráció vagy Populáris kultúra és márkázás vagy választható tárgy a BBTE mesteri programjaiból

III. félév
Diplomácia és protokoll
Kulurális kritikaírás
Online politikai reprezentációk
Tényfeltárási technikák
Opcionális tárgy: Kulturális értékmentés vagy Holokauszt-Gulag kompetitív martirológia vagy választható tárgy a BBTE mesteri programjaiból

IV. félév

Computer-aided Journalism
Digitális platformok
Alteritás a nyilvános térben
Szakmai gyakorlat
Opcionális tárgy: Szociográfia vagy választható tárgy a BBTE mesteri programjaiból

Alkalmazott médiatudományok mesteri felvételi

Jelentkezők beiratkozása: 2024. július 15-19.

Interjú időpont:

Előzetes eredmények kifüggesztése:

Megszerzett helyek visszaigazolása:

Végleges eredmények kifüggesztése:

Felvételi kritériumok:
1. Interjú – 40%
2. Az államvizsga eredménye – 30%

3. A tanulmányi évek átlaga – 30%

Államilag támogatott helyek száma: –

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

1. Születési bizonyítvány

2. Személyigazolvány

3. Érettségi diploma és törzskönyvi kivonat

4. Licensz diploma vagy ezt helyettesítő okirat

5. Nyelvtudást igazoló okirat, legalább B1-es szint

6. Egyéb a felvételi kiírásban meghatározott iratok (CV, motivációs levél)

7. Beiratkozási díj kifizetését igazoló nyugta

8. Beiratkozási formanyomtatvány, aláírva

További információk itt: www.fspac.online

Elérhetőségek

Cím: 400132 Kolozsvár, G-ral Traian Moşoiu ut, 71 szám

Telefon: +40264-431505

Fax: +40264-406054

Részletes információk:

E-mail: info@ujsagiras.ro